Klachtenprocedure

 

Wij hebben de intentie om u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent.

 

Wij stellen het zeer op prijs als u ons op de hoogte stelt van eventuele klachten over de behandeling of over de manier waarop u benaderd bent. U kunt in dat geval gebruik maken van ons klachtenformulier. Alleen dan kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Ons doel is iedere klacht naar ieders tevredenheid op te lossen. Uitgangspunt hierbij is dat de klacht gegrond en redelijk is.

 

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop u bent behandeld, dan kent Sanakids een heldere klachtenprocedure, waarmee wij voldoen aan de huidige wet- en regelgeving:

 

Praat met uw behandelaar

Mocht u een klacht hebben, dan adviseren wij u om hierover in gesprek te gaan met uw behandelaar. Vaak lost dit al veel op. U kunt aangeven waar u niet tevreden over bent. Voor de behandelaar is het belangrijk te weten dat u niet tevreden bent en de behandelaar krijgt zo de gelegenheid om het probleem samen met u op te lossen.
 

Schriftelijke klacht indienen

Als de behandelaar het probleem in uw ogen onvoldoende heeft opgelost, dan kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris. Hiertoe is een klachtenformulier beschikbaar. De klachtenfunctionaris zal de rol van bemiddelaar op zich nemen en samen met de betrokkene(n) het probleem proberen op te lossen. Ingeval de bemiddeling door de klachtenfunctionaris succesvol is en de betrokkene(n) een oplossing voor het probleem hebben gevonden, zal de klachtenfunctionaris deze uitkomst op schrift stellen en aan partijen toezenden.


Klacht indienen bij externe klachtencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de onafhankelijke externe klachtencommissie. De externe klachtenregeling kunt u hier raadplegen. U dient uw klacht dan schriftelijk te sturen aan de secretaris van de Klachtencommissie (DentConnect, ter attentie van de secretaris van de Klachtencommissie, antwoordnummer 10056, 4900 VB Oosterhout). Indien voorafgaand aan deze indiening van de klacht bemiddeling heeft plaatsgevonden door de klachtenfunctionaris, dient u een kopie van het dossier, opgesteld door de klachtenfunctionaris, toe of mee te sturen aan de klachtencommissie. De externe klachtencommissie neemt uw klacht dan volgens de regeling in behandeling.

 

 

 

Klachtenformulier

 

Naam:*
Adres:*
Postcode / Woonplaats:*
Telefoonnummer:*
E-mailadres:*
Op welke behandelaar heeft u klacht betrekking?:*
Datum dat de klacht is ontstaan (dag/maand/jaar):*
Omschrijf uw klacht:*

 

*Verplichte velden